Arbeidsongeschiktheid na ziekte (WIA)

Eind 2005 is de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) overgegaan in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA heeft als doel om ervoor te zorgen dat meer mensen weer aan het werk gaan.

Belangrijkste speerpunt van de WIA is dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor een gezonde werkomgeving. Maar ook dat ze zich samen moeten inspannen om ziekte te voorkomen. Bij langdurige ziekte moet terugkeer naar het werk mogelijk worden gemaakt. Daarnaast ligt de nadruk op wat mensen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat ze niet meer kunnen. Bovendien moet het lonend zijn voor de werknemer om weer aan de slag te gaan.

De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

De WGA is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, maar met het vooruitzicht dat zij weer beter worden. De werknemer krijgt minimaal drie en maximaal 38 maanden een WGA-uitkering.

  • IVA (Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten)

De IVA is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is. De werknemer heeft recht op een IVA-uitkering wanneer hij na de wachttijd van 104 weken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard.

Welke regeling voor wie gebruikt wordt is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Hiervoor heeft de WIA drie verschillende categorieën:

  • Minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Volgens de WIA hebben deze werknemers geen recht op een uitkering. Werkgever en werknemer moeten er alles aan doen (gezamenlijke inspanning) om de werknemer aan het werk te houden.
  • Bij 35 tot 80 procent arbeidsongeschiktheid vallen werknemers onder de WGA.
  • Werknemers die 75 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn; hiervan wordt niet verwacht dat ze nog kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Zij vallen onder de IVA en ontvangen 75 procent van het laatstverdiende loon.

Onderstaand een voorbeeld van de financiële gevolgen voor een werkgever met een 50% arbeidsongeschikte medewerker. De medewerker heeft in dit geval een jaarinkomen van € 50.00,- en een verdiencapaciteit (€ 50.000,- * 50%) van € 25.000,-.

Uitkering WGA-werknemer ná twee jaar ziektewet

Benutting verdiencapaciteitLoongerelateerde uitkering
0% (inkomen uit werk = nihil)70% * (50.000 -/- 0) = € 35.000,-
50% (inkomen uit werk = 12.500)70% * (50.000 -/- 12.500) = € 26.250,-
100% (inkomen uit werk = 25.000)70% * (50.000 -/- 25.000) = € 17.500,-

Kosten werkgever (al dan niet verzekerd)

WGA uitkeringWel-werkenNiet-werken
1e jaar – loongerelateerd€ 12.500,00€ 25.000,00
2e jaar – loongerelateerd€ 12.500,00€ 25.000,00
3e jaar – vervolg€ 9.568,58€ 9.568,58
4e jaar – vervolg€ 9.568,58€ 9.568,58
Totaal€ 44.137,16€ 69.137,16

Sportinfunctie begeleidt werknemers naar een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor een verhoogde belastbaarheid en medewerkers met meer energie. Wij helpen medewerkers zelfstandig te zoeken naar de balans tussen belastbaarheid en belasting en tussen inspanning en ontspanning. Hiermee voorkom je als werkgever (langdurig) ziekteverzuim, waar veel kosten en vervelende trajecten mee gemoeid zijn. Dit voorbeeld maakt gelijk duidelijk dat zowel werkgever als werknemer worden gestimuleerd om ervoor te zorgen dat de werknemer snel re-integreert. De kosten zijn immers € 25.000,- lager als dit wel lukt.

Verzuimpreventie

Sportinfunctie heeft een programma ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij verzuimpreventie. Geen enkel bedrijf wil tenslotte dat gewaardeerde collega’s uitvallen. Het verzuim van medewerkers is een grote kostenpost. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen! Ons tweede doel is om uw collega(‘s) vitaler te krijgen. Het resultaat? Meer energie over voor het werk en daardoor een hogere arbeidsproductiviteit. U zult ook zien dat de belastbaarheid toeneemt, wat weer voor een lager stressniveau zorgt. Kortom, met het programma van Sportinfunctie realiseren wij een optimale en gezonde arbeidssituatie.

Energieke medewerkers

Het programma van Sportinfunctie streeft naar gezonde en energieke medewerkers. Want als je meer energie hebt, dan ga je met een positieve houding aan je werk. En kun je eventuele dagelijkse beslommeringen - zoals we die allemaal wel kennen - beter relativeren. Met het programma van Sportinfunctie krijgt uw collega zowel fysieke als mentale ondersteuning. Fitte en vitale medewerkers zullen uw bedrijf laten sprankelen; klanten en potentiële nieuwe medewerkers krijgen hierdoor een positiever beeld van uw organisatie. Het programma werkt dus niet alleen kostenbesparend, maar komt ook de uitstraling van uw onderneming als geheel ten goede.

Duurzame inzetbaarheid

Het programma van Sportinfunctie leidt tot duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Op de korte én de lange termijn. Dat levert weer tal van voordelen op. Uw medewerker, waar zoveel in is geïnvesteerd, die een bron van kennis en eigenlijk onvervangbaar is, kunt u zo optimaal mogelijk inzetten. Door de werknemer een vitalere levensstijl aan te laten meten, kan hij of zij veel meer aan. Dat heeft weer een gunstig effect op de stressbestendigheid. Door situaties te creëren die juist energie opleveren, zorg je voor een betere balans tussen belastbaarheid en belasting op het werk.