Openbaar bestuur

Een blik op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leert dat de sector openbaar bestuur – waaronder gemeenten – vrij hoge verzuimpercentages vertoont. Dit is niet zo verwonderlijk. Gemeenteambtenaren doen vaak zittend hun werk op één locatie. Daar komt bij dat er de afgelopen tijd veel taken van het Rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. Dit heeft veel van de gemeenteambtenaren gevergd en geleid tot een hoger stressniveau op de werkvloer. Het zijn precies die momenten waarop het goed is om de balans tussen belastbaarheid en belasting extra te bewaken.
Dit evenwicht kan worden verhoogd door maatregelen te nemen die zorgen voor fitte ambtenaren. Dat kan door werknemers die wat minder belastbaar zijn te laten deelnemen aan het programma van Sportinfunctie. Hierin worden handvaten geboden die een vitalere levensstijl bewerkstelligen.

Verzuim openbaar bestuur

Enkele cijfers
Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) wordt er in de sector openbaar bestuur 5,1% verzuimd in het tweede kwartaal van 2017. Dit is samen met de sector gezondheids- en welzijnszorg de hoogste score vergeleken met de andere sectoren. In 2016 lag dit percentage op 5,3% met een gemiddelde van 9,3 dagen en een frequentie van 1,1 keer. Dit ligt ruim boven het gemiddelde verzuimpercentage van 3,9%.

 

Verzuimpreventie

Sportinfunctie heeft een programma ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij verzuimpreventie. Geen enkel bedrijf wil tenslotte dat gewaardeerde collega’s uitvallen. Het verzuim van medewerkers is een grote kostenpost. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen! Ons tweede doel is om uw collega(‘s) vitaler te krijgen. Het resultaat? Meer energie over voor het werk en daardoor een hogere arbeidsproductiviteit. U zult ook zien dat de belastbaarheid toeneemt, wat weer voor een lager stressniveau zorgt. Kortom, met het programma van Sportinfunctie realiseren wij een optimale en gezonde arbeidssituatie.

Energieke medewerkers

Het programma van Sportinfunctie streeft naar gezonde en energieke medewerkers. Want als je meer energie hebt, dan ga je met een positieve houding aan je werk. En kun je eventuele dagelijkse beslommeringen - zoals we die allemaal wel kennen - beter relativeren. Met het programma van Sportinfunctie krijgt uw collega zowel fysieke als mentale ondersteuning. Fitte en vitale medewerkers zullen uw bedrijf laten sprankelen; klanten en potentiële nieuwe medewerkers krijgen hierdoor een positiever beeld van uw organisatie. Het programma werkt dus niet alleen kostenbesparend, maar komt ook de uitstraling van uw onderneming als geheel ten goede.

Duurzame inzetbaarheid

Het programma van Sportinfunctie leidt tot duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Op de korte én de lange termijn. Dat levert weer tal van voordelen op. Uw medewerker, waar zoveel in is geïnvesteerd, die een bron van kennis en eigenlijk onvervangbaar is, kunt u zo optimaal mogelijk inzetten. Door de werknemer een vitalere levensstijl aan te laten meten, kan hij of zij veel meer aan. Dat heeft weer een gunstig effect op de stressbestendigheid. Door situaties te creëren die juist energie opleveren, zorg je voor een betere balans tussen belastbaarheid en belasting op het werk.