Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is ingesteld om het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen. Uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het ziekteverzuim korter maakt.

Gezamenlijke inspanning
Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Verplichtingen werkgever en werknemer Wet verbetering poortwachter
Werkgevers en werknemers hebben al een aantal verplichtingen, vanaf de eerste week van de ziekmelding. Onderstaand een kort overzicht van de te nemen stappen tot het eerste jaar van ziekmelding.

  • Ziektegevallen moet binnen 1 week worden gemeld bij arbodienst of bedrijfsarts.
  • Na 6 weken ziekte moet er door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse gemaakt worden. Hierin staat wat de reden is van niet kunnen werken, de mogelijkheden tot herstel en wanneer de medewerker denkt het werk weer te kunnen hervatten.
  • Binnen 8 weken na ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. Het doel van het PvA is de medewerker weer aan het werk te krijgen.
  • Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staat de verloop van de ziekte en de activiteiten die werkgever en medewerker hebben genomen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken.
  • Iedere zes weken dient er een voortgangsgesprek te zijn tussen werkgever en werknemer.
  • Samen met de werkgever kiest de werknemer een casemanager. Deze begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
  • In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

In ieder geval dient de werkgever de werknemer bij ziekte, gedurende twee jaar lang 70% van het laatste loon door te betalen. Voor het eerste jaar dient het minimumloon minimaal doorbetaald te worden. Dit geldt niet voor het tweede ziektejaar. Wanneer een werkgever niet kan aantonen dat hij alle inspanningen heeft gedaan om een werknemer te laten re-integreren, dan kan hem worden verplicht ook het derde jaar loon door te betalen.

Passend werk
Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon of zelfs tot ontslag.

De Wet verbetering poortwachter is een effectieve maatregel om het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen. Allemaal maatregelen waar u als ondernemer liever niet aan denkt. Sportinfunctie begeleidt werknemers naar een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor een verhoogde belastbaarheid en medewerkers met meer energie. Wij helpen medewerkers zelfstandig te zoeken naar de balans tussen belastbaarheid en belasting en tussen inspanning en ontspanning. Hiermee voorkom je als werkgever (langdurig) ziekteverzuim, waar veel kosten en vervelende trajecten mee gemoeid zijn.

Verzuimpreventie

Sportinfunctie heeft een programma ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij verzuimpreventie. Geen enkel bedrijf wil tenslotte dat gewaardeerde collega’s uitvallen. Het verzuim van medewerkers is een grote kostenpost. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen! Ons tweede doel is om uw collega(‘s) vitaler te krijgen. Het resultaat? Meer energie over voor het werk en daardoor een hogere arbeidsproductiviteit. U zult ook zien dat de belastbaarheid toeneemt, wat weer voor een lager stressniveau zorgt. Kortom, met het programma van Sportinfunctie realiseren wij een optimale en gezonde arbeidssituatie.

Energieke medewerkers

Het programma van Sportinfunctie streeft naar gezonde en energieke medewerkers. Want als je meer energie hebt, dan ga je met een positieve houding aan je werk. En kun je eventuele dagelijkse beslommeringen - zoals we die allemaal wel kennen - beter relativeren. Met het programma van Sportinfunctie krijgt uw collega zowel fysieke als mentale ondersteuning. Fitte en vitale medewerkers zullen uw bedrijf laten sprankelen; klanten en potentiële nieuwe medewerkers krijgen hierdoor een positiever beeld van uw organisatie. Het programma werkt dus niet alleen kostenbesparend, maar komt ook de uitstraling van uw onderneming als geheel ten goede.

Duurzame inzetbaarheid

Het programma van Sportinfunctie leidt tot duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Op de korte én de lange termijn. Dat levert weer tal van voordelen op. Uw medewerker, waar zoveel in is geïnvesteerd, die een bron van kennis en eigenlijk onvervangbaar is, kunt u zo optimaal mogelijk inzetten. Door de werknemer een vitalere levensstijl aan te laten meten, kan hij of zij veel meer aan. Dat heeft weer een gunstig effect op de stressbestendigheid. Door situaties te creëren die juist energie opleveren, zorg je voor een betere balans tussen belastbaarheid en belasting op het werk.