Wetgeving verzuim

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BEZAVA) ingevoerd. Deze wet wordt ook wel aangeduid als de ‘Modernisering Ziektewet’. Met de Wet BEZAVA hoopt het Rijk dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de Ziektewet en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

De overheid motiveert werkgevers en werknemers om minder gebruik van de Ziektewet en de WIA te realiseren. Dat gebeurt onder meer door een aanpassing van het Ziektewetcriterium na één jaar.

Na de invoer van de Wet BEZAVA vallen twee dingen op:

  1. Bij 1 op de 3 vangnetters wordt de ziektewetuitkering na 1 jaar beëindigd; geheel in de lijn der verwachtingen;
  2. De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) instroom ligt lager dan voorgaande jaren.

Op 1 januari 2017 werd er een verandering gebracht aan de wet BeZaVa. De Werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wijzigt. De WGA regelt het recht op een uitkering voor medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, maar in de toekomst wel weer kunnen werken.

De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de financiering van de WGA, dit kan via de publieke verzekering bij het UWV of via het eigenrisicodragerschap. Vanaf 1 januari worden de flexwerkers ook meegerekend als risicodrager, naast de vaste medewerkers. Hierdoor wordt het WGA-risico uitgebreider.

Meer informatie over Arbeidsongeschiktheid na ziekte (WIA): klik hier.

Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter: klik hier.

Sportinfunctie begeleidt werknemers naar een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor een verhoogde belastbaarheid en medewerkers met meer energie. Wij helpen medewerkers zelfstandig te zoeken naar de balans tussen belastbaarheid en belasting en tussen inspanning en ontspanning. Hiermee voorkom je als werkgever (langdurig) ziekteverzuim, waar veel kosten en vervelende trajecten mee gemoeid zijn.

Verzuimpreventie

Sportinfunctie heeft een programma ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij verzuimpreventie. Geen enkel bedrijf wil tenslotte dat gewaardeerde collega’s uitvallen. Het verzuim van medewerkers is een grote kostenpost. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen! Ons tweede doel is om uw collega(‘s) vitaler te krijgen. Het resultaat? Meer energie over voor het werk en daardoor een hogere arbeidsproductiviteit. U zult ook zien dat de belastbaarheid toeneemt, wat weer voor een lager stressniveau zorgt. Kortom, met het programma van Sportinfunctie realiseren wij een optimale en gezonde arbeidssituatie.

Energieke medewerkers

Het programma van Sportinfunctie streeft naar gezonde en energieke medewerkers. Want als je meer energie hebt, dan ga je met een positieve houding aan je werk. En kun je eventuele dagelijkse beslommeringen - zoals we die allemaal wel kennen - beter relativeren. Met het programma van Sportinfunctie krijgt uw collega zowel fysieke als mentale ondersteuning. Fitte en vitale medewerkers zullen uw bedrijf laten sprankelen; klanten en potentiële nieuwe medewerkers krijgen hierdoor een positiever beeld van uw organisatie. Het programma werkt dus niet alleen kostenbesparend, maar komt ook de uitstraling van uw onderneming als geheel ten goede.

Duurzame inzetbaarheid

Het programma van Sportinfunctie leidt tot duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Op de korte én de lange termijn. Dat levert weer tal van voordelen op. Uw medewerker, waar zoveel in is geïnvesteerd, die een bron van kennis en eigenlijk onvervangbaar is, kunt u zo optimaal mogelijk inzetten. Door de werknemer een vitalere levensstijl aan te laten meten, kan hij of zij veel meer aan. Dat heeft weer een gunstig effect op de stressbestendigheid. Door situaties te creëren die juist energie opleveren, zorg je voor een betere balans tussen belastbaarheid en belasting op het werk.